Kansainvälinen mikkeliläinen 2023 –tunnustus MLL:n Järvi-Suomen piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnalle

 

 

 

Kuvassa Vuoden 2023 Kansainvälinen mikkeliläinen palkinnon saaneen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan puolesta oikealla MLL Järvi-Suomen piirin tukihenkilötoiminnan koordinaattori Iris Damstén sekä vasemmalla vapaaehtoisena toimiva Sonja Miettinen. Kuva Ulla Jurvanen.

Vuoden 2023 Kansainvälinen mikkeliläinen on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta. Maahanmuuttajaäidit kokevat usein yksinäisyyttä, koska heidän läheisensä saattavat olla kaukana ja sosiaaliset verkostot voivat olla heikot.  Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista, kielen oppimista ja tunnetta siitä, että he ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Ystäväksi voi ruveta kuka tahansa täysi-ikäinen, joka haluaa oppia uudesta kulttuurista ja toimia tärkeänä linkkinä uuden ystävän kotoutumisessa Ystävät tapaavat toisiaan arkisissa merkeissä joko lasten kanssa tai ilman. Aikaa voi viettää esimerkiksi jommankumman kotona, puistossa tai kirjastossa. Tapaamisia on pari kertaa kuukaudessa tai sen mukaan, mikä kenellekin sopii.

  • Olemme MLL:n Järvi-Suomen piirissä erittäin kiitollisia siitä, että MLL:n vapaaehtoisten tekemä merkityksellinen työ maahanmuuttajaäitien kotoutumisen ja kielen oppimisen edistämiseksi on huomattu Mikkelissä. Vapaaehtoisemme tekevät työtä täydellä sydämellä ja ovat omalla esimerkillään lisänneet kulttuurienvälistä kohtaamista ja luoneet maahanmuuttajaäideille ja heidän lapsilleen tunteen siitä, että heidät toivotetaan tervetulleiksi heidän uuteen kotiinsa, Mikkeliin. Vaikka toiminta alkaakin vapaaehtoisuudesta, ovat vapaaehtoiset ja äidit tulleet todellisiksi ystäviksi. Näin ollen on siirrytty auttamisesta ja tukemisesta tasavertaiseksi rinnalla kulkijaksi, mikä on tärkeää perheiden osallisuuden vahvistamisen kannalta, MLL Järvi-Suomen piirin tukihenkilötoiminnan koordinaattori Iris Damstén kertoo.

Kansainvälinen mikkeliläinen -tunnustus myönnettiin seitsemättä kertaa ja valinnan teki International Mikkeli Day -toimikunta, johon kuuluu Mikkelin kaupungin, Kansainvälinen Mikkeli ry:n sekä alueen toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten edustajia. Tunnustus kansainvälisestä työstä myönnetään henkilölle, joka on edistänyt pohjoismaisia arvoja ja yhdenvertaisuutta, ansioitunut taloudellisen hyvinvoinnin lisäämisessä tai vähentänyt rasismia ja syrjintää omilla teoillaan ja esimerkillään.

Yhdennentoista IMD-päivän toteutuksessa olivat mukana kaikki Mikkelin toisen ja korkea-asteen oppilaitokset sekä Mikkelin kaupunki. Myös muita alueen kansainvälisyystoimijoita osallistui tapahtuman toteutukseen.

Lisätietoja: