OPINNÄYTE- JA KURSSITYÖT

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja tutkielmia yrityksille. Kandidaatintutkielman teko ajoittuu loka-toukokuulle. Lisätietoja opinnäytetöistä.

International Business -kandidaattiohjelman kursseilla tehdään tarpeesta riippuen kehitysprojekteja yrityksille. Opiskelijat koostavat myös erilaisia selvityksiä kuten maa-analyysejä ja markkinointiselvityksiä ja auttavat kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja opinnäytetöiden osalta:

  • Mari Syväoja (etunimi.sukunimi@aalto.fi), +358 44 7044 211

Lisätietoja kurssitöiden osalta:

  • (businessprojects-mikkeli[at]aalto.fi), +358 40 878 0350