ORGANISAATIO

YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIO

Yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistona toimii Helsingin yliopisto. Yhteistyön koordinaatiosta vastaa koordinaatioyliopisto ja ohjausryhmä. Käytännön yhteistyöstä vastaavat yliopistokeskuksen pääsihteeri ja johtoryhmä.

 

OHJAUSRYHMÄ

Ohjausryhmä koostuu Mikkelissä toimivien yliopistojen ja Mikkelin kaupungin edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yliopistokeskuksen suuntaviivoja ja kehittämistä. Ohjausryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Ohjausryhmään kuuluvat:

 • Rehtori Jukka Kola / Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Kaupunginjohtaja Timo Halonen / Mikkelin kaupunki
 • Provost Liisa-Maija Sainio / Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Varadekaani Kristiina Mäkelä / Aalto-yliopisto
 • Pääsihteeri Matti Malinen / yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, sihteeri
 • Lisäksi neuvottelukunnan puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen osallistuu ohjausryhmän toimintaan

 

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä koostuu Mikkelissä toimivien yliopistoyksiköiden johtajista sekä Mikkelin kaupungin edustajasta. Johtoryhmä toteuttaa käytännössä yliopistojen yhteistyötä Mikkelissä. Johtoryhmään kuuluvat:

 • Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja
 • Varajohtaja Torsti Hyyryläinen / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
 • Johtaja Joan Lofgren / Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattiohjelma
 • Professori Mika Sillanpää / Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Savo
 • Yhteyspäällikkö Pirjo Karppinen / Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto
 • Pääsihteeri Matti Malinen / yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, sihteeri

 

NEUVOTTELUKUNTA

Yliopistokeskuksen uuden neuvottelukunnan on määrä aloittaa syksyllä 2017 puheenjohtajanaan maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto.