YLIOPISTOKESKUS

Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomallinen tiedeyhteisö. Yliopistokeskuksen vuoteen 2016 voit tutustua oheisesta esityksestä.

AALTO-YLIOPISTO:

  • International Business -kandidaattiohjelma on Suomen ainoa kokonaan englanninkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma. Ohjelman 85 aloituspaikkaan on vuosittain noin 900 hakijaa.
  • Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus siirtyi 1.5.2016 alkaen osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua

HELSINGIN YLIOPISTO:

  • Ruralia-instituutin monitieteinen tutkimus- ja kehittämistyö painottuu paikallisyhteisöjen kehittämiseen, uudistuvaan ruokaketjuun sekä luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.
  • Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus vastaa Kansalliskirjaston aineistojen digitoinnista ja säilytyksestä, niiden kehittämisestä sekä edistää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.
  • Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa.
  • Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön  tehtävänä on kehittää ja koordinoida yliopistojen yhteistyötä yliopistokeskuksessa sekä alueella.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO:

  • LUT Savo on Lappeenrannan teknillisen yliopiston alueyksikkö. Mikkelissä LUT:lla on bioenergian tutkimusryhmä, vihreän kemian laboratorio sekä yrittäjyystutkimusta. Vihreä kemia on yksi yliopiston huippuyksiköistä.