REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Mikkelin yliopistokeskuksen sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Asiantuntija Sirpa Rautiainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@muc.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mikkelin yliopistokeskuksen sidosryhmärekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja yhteystiedot.

Tietolähteet

Tiedot on kerätty henkilöistä, jotka a) ovat ilmaisseet halukkuuden olla mukana yliopistokeskuksen jakelussa, b) ovat yliopistokeskuksen asiakkaita tai yhteistyökumppaneita, c) on saatu luotettavista julkisista lähteistä.

Tietojen siirto tai luovutus

Mikkelin yliopistokeskus käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua viestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tietoja ei luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekisterin suojaus

Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe sekä poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

Rekisteristä ja jakelulistasta on mahdollisuus poistua ilmoittamalla asiasta info (at) muc.fi tai uutiskirjeen lopussa olevista asetuksista.