TÄYDENNYSKOULUTUS JA VALMENNUKSET

Sekä Mikkelin yliopistokeskuksen toimijat että Mikkelin kesäyliopisto tarjoavat korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta. Joissakin tapauksissa täydennyskoulutuskokonaisuuksia voidaan yhdistää tutkintoon, opiskelija selvittää asian yliopistonsa kanssa.

Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköistä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää täydennyskoulutusta suuntautumisalojensa mukaisesti.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta:

  • paikallisyhteisöjen kehittäminen
  • uudistuva ruokaketju
  • luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

Mikkelin kesäyliopisto tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta:

  • julkishallinto ja elinkeinoelämä
  • kirjasto- ja kulttuuriala
  • opetusala
  • sosiaali- ja terveysala
  • taloushallinto, tilintarkastus ja yritysjuridiikka